Stockholm Karolinska

Nedan ser ni Stockholm Karolinskas fakultet.

Namn Roll Epost
Annikki Bring Beckman Lokal koordinator annikki.bring-beckman@sll.se
Peter Hager Kursledare  peter@hager.cc.se
Martin Sundelöf Lokal Kursledare  martin.sundelof@sll.se