FAQ

För frågor gällande anmälningar via hemsidan kontakta [email protected]

För frågor gällande praktiska detaljer kring kurs, kontakta den lokala koordinatorn. Se kontaktuppgifter för respektive kursort.

För övriga frågor kontakta nationella kansliet via [email protected] eller [email protected]

Kursens innehåll och examination är samma men det kan vara bra att veta den är mer anpassad för ST-läkare gällande nivå och tempo.

Kursintyget skickas cirka 4 veckor efter avslutad kurs med godkänd tentamen.

Du har tre månader på dig för skriftlig omtenta därefter måste du gå en ny kurs.

Nej vi har inte möjlighet att hantera reservlista.

Kursmaterial skickas ut cirka fem veckor före kursstart.

Om du misslyckas på det praktiska provet måste du gå om kursen.

Eventuell avbokning ska alltid ske skriftligen till [email protected].

Vid avbokning eller meddelande om förhinder 58-29 dagar före kursstart ska beställaren ersätta ATLS Sverige med 50% av kursavgiften, alternativt överlåta platsen till kollega från samma verksamhet. Detta ska skriftligen meddelas ATLS Sverige via e-post.

Vid avbokning eller meddelande om förhinder 28-0 dagar före kursstart ska beställaren ersätta ATLS Sverige med 100% av kursavgiften alternativt överlåta platsen till kollega från samma verksamhet. Detta ska skriftligen meddelas ATLS Sverige via e-post.

Vid byte av kursort och avbokning tillkommer en administrativ avgift på 500 SEK exklusive moms.

Logga in på ditt konto som du anmält dig med. I vänstra hörnet under mitt konto finns en flik som heter anmälningar. Där kan du se status på din anmälan.

En hybridkurs skiljer sig från den ordinarie grundkursen genom att deltagarna gör all teori online med hjälp av 13st inläsningsmoduler. Samtliga moduler ska vara klara innan kursdagen för att man ska vara godkänd för den praktiska delen av kursen. Under 1-1,5 kursdagar genomför man sedan alla de praktiska momenten i kursen inklusive den skriftliga och den praktiska tentan. Samtliga deltagare tilldelas en erfaren ATLS-instruktör som mentor under förberedelse – och kurstiden. Mentorn finns där för att stötta och svara på frågor under kursen.

Hybridkursen har färre kursdagar på plats på kursorten men kräver mer förberedelser av deltagaren. Räkna således med att hybridkursen kräver lika mycket tid avsatt i schemat som en ordinarie kurs, 2-3 dagar.

För att bli godkänd på kursen krävs att man deltar i alla moment. Samtliga moduler ska vara genomförda innan utsatt datum. Godkänd posttest och godkänd praktisk examination.