FAQ

För frågor gällande anmälningar via hemsidan kontakta support@atls.se

För frågor gällande praktiska detaljer kring kurs, kontakta den lokala koordinatorn. Se kontaktuppgifter för respektive kursort.

För övriga frågor kontakta nationella kansliet via nationellkursledare@atls.se eller nationellkoordinator@atls.se

Är det någon skillnad på AT och ST-plats?

Kursens innehåll och examination är samma men det kan vara bra att veta den är mer anpassad för ST-läkare gällande nivå och tempo.

När får jag mitt kursintyg?

Kursintyget skickas cirka 4 veckor efter avslutad kurs med godkänd tentamen.

Vad händer om jag misslyckas på skrivningen?

Du har tre månader på dig för skriftlig omtenta därefter måste du gå en ny kurs.

Finns det någon reservlista till studentkurserna som man kan sätta upp sig på?

Nej vi har inte möjlighet att hantera reservlista.

När får jag mitt kursmaterial?

Kursmaterial skickas ut cirka fem veckor före kursstart.

Vad händer om jag misslyckas på det praktiska provet?

Om du misslyckas på det praktiska provet måste du gå om kursen.

Hur avbokar jag min plats på en kurs?

Eventuell avbokning ska alltid ske skriftligen till avbokningar@atls.se.

Vid avbokning eller meddelande om förhinder 58-29 dagar före kursstart ska beställaren ersätta ATLS Sverige med 50% av kursavgiften, alternativt överlåta platsen till kollega från samma verksamhet. Detta ska skriftligen meddelas ATLS Sverige via e-post.

Vid avbokning eller meddelande om förhinder 28-0 dagar före kursstart ska beställaren ersätta ATLS Sverige med 100% av kursavgiften alternativt överlåta platsen till kollega från samma verksamhet. Detta ska skriftligen meddelas ATLS Sverige via e-post.

Vid byte av kursort och avbokning tillkommer en administrativ avgift på 500 SEK exklusive moms.

Hur vet jag om jag är anmäld?

Logga in på ditt konto som du anmält dig med. I vänstra hörnet under mitt konto finns en flik som heter anmälningar. Där kan du se status på din anmälan.