Regioner

Skåne/Kronoberg/Blekingeregionen

Regional kursledareTomas Wetterling
Regional koordinator: Yvette Emtsjö

Norrland/Uppsala

Regional kursledare: Mikael Öman
Regional koordinator: Ulrika Arvidsson

VG-regionen

Regional kursledare: Johan Wersäll
Regional koordinator: Charlotta Nissmark

Värmland /Östergötlandsregionen

Regional kursledare: Claes Lindgren
Regional koordinator: Helene Löveström

Stockholm/Närke

Regional kursledare: Rickard Lindgren
Regional koordinator: Eva Gustavsson