ATLS® finns nu i mer än 60 länder och kurserna är likformiga i alla länder. Kursbeviset är internationellt. Idag har vi ett flertal kursorter i Sverige. Varje kursort har en lokal organisation med kursledare och koordinator.