ATLS® finns nu i mer än 60 länder och kurserna är likformiga i alla länder. Kursbeviset är internationellt. Idag har vi ett flertal kursorter i Sverige. Varje kursort har en lokal organisation med kursledare och koordinator.

Vi gör ni en större uppdatering för att förenkla för alla användare av sidan. Det är viktigt att alla som vill gå en ATLS kurs har sitt för och efternamn inlagt på sidan. Om du inte har det? Följ länken - Redigera konto