ATLS-kurser 2022

Hösten 2022

Grundkurser

 
V39 26-28 september Göteborg
V39 28-30 september Göteborg
V40 3-5 oktober Lund
V40 5-7 oktober Lund
V41 12-14 oktober Stockholm/Huddinge
V43 24-25 oktober Stockholm/Karolinska
V43 26-27 oktober Stockholm/Karolinska
V43 24-26 oktober Uppsala
V43 26-28 oktober Uppsala
V43 24-26 oktober Karlstad
V43 26-28 oktober Örebro
V45 7-9 november Umeå
V45 7-9 november Kristianstad
V45 9-11 november Umeå
V46 14-16 november Umeå/Glesbygd
V47 23-25 november Karlskrona
V48 28-30 november Göteborg
V48 30 november-2 december Göteborg

Instruktörskurs

V39 29-30 september Lund

Refresherkurs

V35 30 augusti Stockholm/Karolinska
V35 31 augusti Stockholm/Karolinska
V35 1 september Stockholm/Karolinska
V35 2 september Stockholm/Karolinska
V37 13 september Stockholm/Karolinska
V37 14 september Stockholm/Karolinska
V37 15 september Stockholm/Karolinska
V37 16 september Stockholm/Karolinska
V43 27 oktober Karlstad
V46 17 november Umeå
V47 21 november Kristianstad
V51 19 december Kristianstad
Våren 2022 Grundkurser      
Vecka Datum Kursort Status
V5 31 januari – 2 februari Göteborg Genomförd
V5 2-4 februari Göteborg Genomförd
V 7 9 februari Gävle – Hybridkurs Framflyttad
V7 16-18 mars Örebro Genomförd
V12 22 mars Gävle – Hybridkurs Genomförd
V12 23 mars Gävle – Hybridkurs Genomförd
V12 24 mars Gävle – Hybridkurs Genomförd
V12 21-23 mars Stockholm/Karolinska Genomförd
V12 24-25 mars Stockholm/Karolinska Hybridkurs Genomförd
V14 4-6 april Kristianstad Genomförd
V14 4-6 april Umeå Genomförd
V14 6-8 april Umeå Genomförd
V18 4-6 maj Örebro Genomförd
V19 9-11 maj Göteborg Genomförd
V19 11-13 maj Göteborg Genomförd
V19 9-11 maj Lund Genomförd
V19 11-13 maj Lund Genomförd
V19 11-13 maj Stockholm/Huddinge Genomförd
V20 16-18 maj Uppsala Genomförd
V20 18-20 maj Uppsala Genomförd
V20 16-18 maj Stockholm/Södersjukhuset Genomförd
V20 18-20 maj Stockholm/Södersjukhuset Genomförd
V20 17-18 maj Island/Hybridkurs Genomförd
V20 19-21 maj Island/Hybridkurs Genomförd
V21 23-25 maj Karlstad

Instruktörskurs

V5 31 januari – 1 februari Lund Framflyttad
V5 3-4 februari Lund Framflyttad
V22 30-31 maj Göteborg
V22 2-3 juni Göteborg

Refresher

V6 8 februari Kristianstad Genomförd
V12 24 mars Karlstad Genomförd
V18 3 maj Kristianstad Genomförd