Karlskrona

Kurserna genomförs på kliniskt träningscenter (KTC) som ligger i byggnad 46, vån 3, på sjukhuset i Karlskrona. Kursdagarna är belastade och oförenliga med andra engagemang. Manualen skickas ut via post ca 5 veckor innan kursstart, resterande material skickas ut via e-mail 3-5 veckor innan kursstart. Gällande boende så sök hotell via visitkarlskrona.se. De flesta hotell ligger centralt och har bra bussförbindelser med sjukhuset.

Namn Roll Epost
Fredrik Gullberg Lokal kursledare [email protected]
Jenny Fagerlund Lokal Koordinator [email protected]