Aktuellt

Nyhetsbrev

ATLS USA distribuerar varannan månad ett nyhetsbrev med internationella nyheter. Ta gärna del av denna information!

http://www.facs.org/trauma/atls/intlnewsletter.html