Rutiner och villkor för kursbokning

All bokning av kursplats sker via hemsidan. Du skapar först ett konto med dina uppgifter och kan sedan anmäla dig till den kursort där du önskar gå kursen. För information om hur vi behandlar dina personuppgifter se separat dokument ”Personuppgifter”. Observera att du måste ange ett korrekt referensnummer till din fakturaadress. Om detta inte görs kommer vi inte kunna fakturera och då mister du din plats.

Leveransdressen behöver vi för att kunna skicka ut kursmaterial innan kurs och kursintyg efter genomgången kurs.

Anmälan är bindande så snart ATLS Sverige accepterat bokningen och skickat en bekräftelse.

Kursavgift

Studentkurs – 16 000 SEK.

Hybridkurs – 14 000SEK.

Refresherkurs – 8000 SEK.

Auditör – 4000 SEK.

Instruktörskurs – 12 000 SEK.

Ovan angivna avgifter är exklusive moms.

I kursavgiften ingår kursmaterial, lunch och för-och eftermiddagsfika.

ATLS Sverige fakturerar kursavgiften så snart din anmälan gått igenom och du fått din bekräftelse.

Kursbekräftelse

När du bokat en kurs får du ett mail med en kursbekräftelse. Observera att det kommer stå i bekräftelsen att din bokning ”Behandlas” till dess att fakturan för kursen är skickad från oss.

Kontaktuppgifter till den lokala kursledningen hittar du på hemsidan under rubriken ”Kursorter”.  Ca 6 veckor innan kurs får du ett schema samt kursmaterial skickat till den adress som du angivit i din anmälan.

Avbokning

Eventuell avbokning ska alltid ske skriftligen till [email protected].

Vid avbokning eller meddelande om förhinder 58-29 dagar före kursstart ska beställaren ersätta ATLS Sverige med 50% av kursavgiften, alternativt överlåta platsen till kollega från samma verksamhet (Region). Detta ska skriftligen meddelas ATLS Sverige via e-post.

Vid avbokning eller meddelande om förhinder 28-0 dagar före kursstart ska beställaren ersätta ATLS Sverige med 100% av kursavgiften alternativt överlåta platsen till kollega från samma verksamhet. Detta ska skriftligen meddelas ATLS Sverige via e-post.

Vid byte av kursort, avbokning och påminnelse tillkommer en administrativ avgift på 500 SEK.

Kursintyg

Kursintyg får du i samband med kurs under förutsättning att du är godkänd i alla delmoment av kursen. Intyget använder du sedan för att styrka genomförande av delmål vid kontakt med Socialstyrelsen. Observera att ”Intyg om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav” som ska skickas in till Socialstyrelsen, kan skrivas under av din handledare. Om du önskar underskrift av kursledare tar du med dig intyget till kursen. Intyget måste då vara ifyllt och klart för underskrift. Kursledarna bistår inte med information om vilka delmål som ska vara uppfyllda för respektive specialitet.