Rutiner och villkor för kursbokning

All bokning av kursplats sker via hemsidan. Du skapar först ett konto med dina uppgifter och kan sedan anmäla dig till den kursort där du önskar gå kursen. För information om hur vi behandlar dina personuppgifter se separat dokument ”Personuppgifter”. Observera att du måste ange ett korrekt referensnummer till din fakturaadress. Om detta inte görs kommer vi inte kunna fakturera och då mister du din plats.

Leveransdressen behöver vi för att kunna skicka ut kursmaterial innan kurs och kursintyg efter genomgången kurs.

Anmälan är bindande så snart ATLS Sverige accepterat bokningen och skickat en bekräftelse.

Kursavgift

Studentkurs – 16 000 SEK.

Hybridkurs – 14 000SEK.

Refresherkurs – 5000 SEK.

Auditör – 4000 SEK.

Instruktörskurs – 12 000 SEK.

Ovan angivna avgifter är exklusive moms.

I kursavgiften ingår kursmaterial, lunch och för-och eftermiddagsfika.

ATLS Sverige fakturerar kursavgiften så snart din anmälan gått igenom och du fått din bekräftelse.

Kursbekräftelse

När du bokat en kurs får du ett mail med en kursbekräftelse. Kontaktuppgifter till den lokala kursledningen hittar du på hemsidan.  Ca 6 veckor innan kurs får du ett schema samt kursmaterial skickat till den adress som du angivit i din anmälan.

Avbokning

Eventuell avbokning ska alltid ske skriftligen till avbokningar@atls.se.

Vid avbokning eller meddelande om förhinder 58-29 dagar före kursstart ska beställaren ersätta ATLS Sverige med 50% av kursavgiften, alternativt överlåta platsen till kollega från samma verksamhet (Region). Detta ska skriftligen meddelas ATLS Sverige via e-post.

Vid avbokning eller meddelande om förhinder 28-0 dagar före kursstart ska beställaren ersätta ATLS Sverige med 100% av kursavgiften alternativt överlåta platsen till kollega från samma verksamhet. Detta ska skriftligen meddelas ATLS Sverige via e-post.

Vid byte av kursort, avbokning och påminnelse tillkommer en administrativ avgift på 500 SEK exklusive moms.