Om kursen är ”Lösenordsskyddad” tag kontakt med den lokala koordinatorn på respektive kursort för besked om kursplats. Kontaktuppgifter hittar du under rubriken ”Kursorter” i huvudmenyn.