Karlskrona

Kurserna genomförs på kliniskt träningscenter (KTC) som ligger i huvudentren på sjukhuset i Karlskrona. Kursdagarna är belastade och oförenliga med andra engagemang. Manualen skickas ut via post 6 veckor innan kursstart, resterande material skickas ut via e-mail 3 veckor innan kursstart. Sök hotell via visitkarlskrona.se. Clarion hotell, hotell Aston och hotell Conrad ligger centralt och har bra bussförbindelser med sjukhuset.

Namn Roll Epost
Vilis Pavulans Kursledare vilispavulans@gmail.com
Susanne Sjöberg Jacobsson Lokal Koordinator  susanne.jacobsson@regionblekinge.se
Nathalie Lundin Hjälpkoordinator nathalie.lundin@regionblekinge.se