Hösten 2021 Grundkurser
V35 30 augusti – 1 september Örebro Genomförd
V37 15 – 17 september Gävle Inställd
V39 27 -29 september Göteborg Genomförd
V39 29 september- 1 oktober Göteborg Genomförd
V39 27 – 29 september Umeå Genomförd
V39 29 september – 1 oktober Umeå Genomförd
V40 4-6 oktober Lund Genomförd
V40 6-8 oktober Lund Genomförd
V43 25-27 oktober Uppsala Genomförd
V43 27-29 oktober Uppsala Genomförd
V43 26-27 oktober Stockholm/Karolinska Hybridkurs Genomförd
V43 28-29 oktober Stockholm/Karolinska Hybridkurs Genomförd
V43 27-29 oktober Örebro Genomförd
V45 8-10 november Umeå Genomförd
V45 10-12 november Umeå Genomförd
V47 22-24 november Karlstad Genomförd
V47 23-25 november Kristianstad Genomförd
V47 24-26 november Stockholm/Huddinge Genomförd
V48 29 november- 1 december Göteborg Genomförd
V48 1-3 december Göteborg Genomförd
V50 13-15 december Karlskrona
V50 15-17 december Karlskrona Inställd

Instruktörskurs

V35 2-3 september Lund Genomförd

Refresherkurs

V47 25 november Karlskrona Genomförd
V48 30 november Kristianstad Genomförd
V50 13 december Lund
Våren 2022 Grundkurser      
Vecka Datum Kursort Status
V5 31 januari – 2 februari Göteborg  
V5 2-4 februari Göteborg  
V 7 9 februari Gävle – Hybridkurs
V7 16-18 mars Örebro
V12 22 mars Gävle – Hybridkurs
V12 23 mars Gävle – Hybridkurs
V12 24 mars Gävle – Hybridkurs
V12 21-23 mars Stockholm/Karolinska
V12 24-25 mars Stockholm/Karolinska Hybridkurs
V14 4-6 april Kristianstad
V14 4-6 april Umeå
V14 6-8 april Umeå
V19 9-11 maj Göteborg
V19 11-13 maj Göteborg
V19 9-11 maj Lund
V19 11-13 maj Lund
V20 16-18 maj Uppsala
V20 18-20 maj Uppsala
V21 23-25 maj Karlstad

Instruktörskurs

V5 31 januari – 1 februari Lund
V5 3-4 februari Lund

Refresher

V6 8 februari Kristianstad
V18 3 maj Kristianstad