Lediga kurser

Dessa platser sköts att de lokala koordinatorer på varje kursort och är förbokade av specifika klinker i respektive region. Platserna är således inte öppna för anmälan annat än för deltagare vid dessa specifika kliniker.