Stockholm Karolinska

Nedan ser ni Stockholm Karolinskas fakultet.

Namn Roll Epost
Annikki Bring Beckman Lokal koordinator annikki.bring-beckman@karolinska.se
Peter Hager Kursledare  peter.hager@karolinska.se