Rikskansliet

Nationell ATLS® Kursledare
Martin Sundelöf
Email: martin.sundelof@sll.se
Tel: 070-556 30 38

Nationell ATLS® Koordinator
Sofi Sarin
Email: sofi.sarin@skane.se
Tel: 040-335063

Nationell ATLS® Administratör
Sari Väyrynen
Email: sari.vayrynen@regionostergotland.se
Kirurgiska kliniken
Vrinnevisjukhuset
601 82 Norrköping
Tel 010-104 30 76